måndag 23 februari 2009

Värme

Ja dagen har gått i värmens tecken, djupa diskussioner har förts kring hur vi ska lösa uppvärmningen då vi gärna villa byta ut frånluftsvärmepumpen till berg/jord/solvärme med placering i garaget. Detta ökar golvytan i tvättstugan och minskar bullret samt ger en bättre el-ekonomi. Det lutar i dagsläget mot en berg/jordvärme lösning med option för solpaneler i framtiden. Kulvert mellan det tilltänkta garaget och huset så får vi se hur det blir!

Inga kommentarer: