måndag 23 mars 2009

Första delen av vårt värmesystem

Här ser ni hur vi placerat en 4-ledars kulvert, kallvattenrör samt 2st isolerade "kopparrör", alla dessa rör är till för vårat kommande värmesystem med värmepumpen i garaget! Kulvertrören leder värmen till och från garaget och de två isolerade rören i avloppsröret ska komma från frånluftsåtervinningen. Allt detta har vi placerat enl. fjärrvärme anslutning på ritningarna, detta för att få det så nära rätt placering under värme-rör-området i huset som möjligt eftersom detta är ett av oss eget påhittat projekt :)

Inga kommentarer: