måndag 10 augusti 2009

Operation sänka vägen



Eftersom vägen var högre än fasaden var vi tvungna att lyfta bort gruset och ta ner grundjorden för att sedan lägga på grus igen, härligt jobb, när vi ändå höll på så dränerade vi gränsen mot grannarna.

Inga kommentarer: