torsdag 5 augusti 2010

Projekt värme - skalning av kulvert


I förrgår tog jag tag i saken. Kulverten måste skalas inför en (förhoppningsvis) närstående värmepumpsmontering. Så det var bara ut i garaget och fram med sågen och kniven och en timme senare var de fyra PEX rören frilagda. El-offerter är lagda, snart ska jag ner i grunden och skala den änden av kulverten också. Tanken är att vi ska påbörja monteringen av bergvärmepumpen Nibe F1145 + ack.tank i september. Lagomt innan kylan kryper på oss!

Inga kommentarer: